NaraSCI FanPage

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส12 hours ago
2 มีนาคม 2564 นายสุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสได้มอบหมาย บุคลากรกลุ่มงานวิชาการและท้องฟ้าจำลองเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมอาทิเช่น กิจกรรม STEM ศึกษา , กิจกรรมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เรื่อง "ความหนาแน่น" ,กิจกรรมการแสดงวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส1 day ago
🎥ภาพบรรยากาศโครงการนิทรรศการ ความรัก ความห่วงใย แห่งมวลมนุษยชาติ ณ ศูนย์วิทยาศาาตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
#ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

ข่าวยอดนิยม

ตารางกิจกรรม

NaraSCI Channel