ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวงานบริหาร

ข่าวชาว ศว.นราธิวาส

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส2 days ago
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.00-16.00 น.
สามารถเข้ารับฟังข่าวสาร NARA SCIENCE RADIO กับ DJ : meena 🌕🌖
ผ่านคลื่นวิทยุ FM 99.10 MHZ. AM.756 KHZ📟📻