NaraSCI News

รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) และคณะ เข้าพบปะเยี่ยมเยือน

ข่าวประชาสัมพันธ์

รมช.ศึกษาธิการ “ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์” เยือน ศว.นราธิวาส

ข่าวภารกิจผู้บริหาร

บำเพ็ญกุศลถวาย‘ร.9’ น้อมรำลึกวันสวรรคต 13 ตุลาคม ทำบุญตักบาตร

ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ

ข่าวบุคลากร

ร่วมจัดนิทรรศการงานมหกรรม ONIE Expo 2020

ข่าวภารกิจผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ

กิจกรรมยกระดับคุณภาพพัฒนาพลัง strong สู่วัยเก๋า 4.0 (พลังกาย พลังใจ พลังสังคม)

📢📢📢 ข่าวดีสำหรับวัยเก๋า(ผู้สูงอายุ)… 👴👵 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ขอเชิญชวน “คุณตา คุณยาย คุณลุง คุณป้า คุณน้า คุณอา ….  มารับเกล็ดความรู้ ในโครงการ “ยกระดับคุณภาพพัฒนาพลัง

NaraSCI FanPage

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส3 days ago
มาแล้วๆ กิจกรรมดีๆ ที่ทุกปีเราต้องจัด
#มาสมัครกันเยอะๆ นะครับ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส3 days ago
มาแล้วจ้า.................
กิจกรรมดีๆที่จะพาน้องๆเรียนรู้และสนุกสนานกับโครงการเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่๑๖ (Science Festival 2020) ที่ทางศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสถาบันเกอเธ่ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ ทักษะ กระบวนการต่างๆ ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
***สถานศึกษาไหนสนใจสามมารถอ่านรายละเอียดในภาพข้างล่างได้เลยนะคะ
#มาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส4 days ago
#มาแล้วกับโครงการเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่๑๖
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสถาบันเกอเธ่ จัดโครงการเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๖ (Science Film Festival) ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ ทักษะ กระบวนการต่างๆ ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
เชิญชวนสถานศึกษาที่สนใจสามมารถติดตามการรับสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่
- เว็บไซต์ www.narasci.go.th
- เพจศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
- ติดต่อสอบถาม 073 - 530837
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

ข่าวยอดนิยม

ตารางกิจกรรม

NaraSCI Channel