ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารดาราศาสตร์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส โดยวิธีการคัดเลือก 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/1Es7WGPKI8EwYazouQCpUiXP7biyrXpD6/view