โครงการส่งเสริมสุขภาวะฯ

(โรคซึมเศร้า โรคฮิตหรือแค่คิดไปเอง)

วันที่ 21 พ.ย.2565
ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสได้มอบหมายให้ น.ส.ฟาตีหม๊ะ เล็งฮะ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาและบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส จัดโครงการส่งเสริมสุขภาวะและขยายผลศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ศว.นราธิวาส ปี2565 กิจกรรมอบรมแกนการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะในโรงเรียน (โรคซึมเศร้า โรคฮิตหรือแค่คิดไปเอง) ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายไสว ชินพงษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ และ นพ.กิ๊ฟลัน ดอเลาะ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการและเจ้าหน้าที่บุคลากร วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาและอยู่ร่วมกับผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้า ณ ชั้น 3 อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส  
 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Account has been deleted"
}
See here for documentation.

ใส่ความเห็น