โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์ เข้าชมท้องฟ้าจำลอง และนิทรรศการต่างๆ

วันที่ 6 ธันวาคม 2565

ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้คณะทำงาน ศว.นราธิวาส จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนจาก โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์  อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ประกอบไปด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3 และคณะครู จำนวน 100 คน  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับนักเรียน โดยมีกิจกรรมเข้าชมท้องฟ้าจำลอง นิทรรศการ ดาราศาสตร์  และนิทรรศการ Puzzling things ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: