โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์ เข้าชมท้องฟ้าจำลอง และนิทรรศการต่างๆ

วันที่ 6 ธันวาคม 2565

ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้คณะทำงาน ศว.นราธิวาส จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนจาก โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์  อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ประกอบไปด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3 และคณะครู จำนวน 100 คน  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับนักเรียน โดยมีกิจกรรมเข้าชมท้องฟ้าจำลอง นิทรรศการ ดาราศาสตร์  และนิทรรศการ Puzzling things ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Account has been deleted"
}
See here for documentation.

ใส่ความเห็น