นิทรรศการ Puzzeling Things

        นิทรรศการเคลื่อนที่ puzzeling things เป็นนิทรรศการแบบ hand-on ผู้เข้าชมสามารถเล่นนิทรรศการพร้อมทั้งทำความเข้าใจ ตั้งคำถามไปกับตัวชิ้นงานได้ด้วยตนเองเพียงอ่านป้ายคำแนะนำเล็กน้อยนิทรรศการชุดนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ประกอบไปด้วยชิ้นงาน 6 สี จำนวน 60 ชิ้นงาน
       1. สีส้ม เกมส์กล จำนวน 10 ชิ้น
       2. สีเขียว ปฏิกิริยาตอบสนองและการมองเห็น จำนวน 9 ชิ้น
       3. สีน้ำเงิน คณิตศาสตร์ จำนวน 9 ชิ้น
       4. สีเหลือง แสง สี เสียง จำนวน 9 ชิ้น
       5. สีแดง ไฟฟ้า และแม่เหล็ก จำนวน 11 ชิ้น
       6. สีม่วง เรื่องกลศาสตร์ จำนวน 12 ชิ้น

ใส่ความเห็น