กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงาน ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลที่ประสงค์จะทำงานได้ขึ้นทะเบียนหางานในแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ ได้ที่ LINK:bit.ly/3jA8vo8 และ Scan QR code ด้านล่างนี้ หรือผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://forums.office.com/r/VyxQ77nsVy

ใส่ความเห็น