เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้ นายยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง ครูผู้ช่วย เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร “กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ลอดคล้องกับ PA “ สำหรับข้าราชการครู ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) กิจกรรมการแก้การจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) กิจกรรมกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่สอดคล้องกับ PA และสรุปการเรียนรู้ร่วมกันและวางแผนการนำไปปรับใช้ในสถานศึกษา โดยมี นางสาวอภิมุข ศรีสมัย ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2565  ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

 

ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)กิจกรรมการแก้การจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) กิจกรรมกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่สอดคล้องกับ PA และสรุปการเรียนรู้ร่วมกันและวางแผนการนำไปปรับใช้ในสถานศึกษา

ใส่ความเห็น