วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
            ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินคัดเลือก ได้แก่

1.นางภาวนาภรณ์ ถาวระ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2.นางสาวอาอีซะห์ ดือราแม ครู

3.นายยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง ครูผู้ช่วย

4.นางสาว ยีสมานีย์ มุซิ ครูผู้ช่วย

ได้ร่วมกันคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมิน การปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้เกิดการจัดและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้อย่างมีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน กศน. กำหนด

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: