โครงการศว.นราธิวาส ส่งต่อความรักแบ่งปันความสุข กิจกรรม ตะลุยดินแดนวิทยาศาสตร์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ร่วมส่งต่อความรักแบ่งปันความสุข ให้กับน้องๆ ที่มาร่วมงานวันด็กแห่งชาติ ปี 2566 ภายใต้โครงการ ศว.นราธิวาส ส่งต่อความรัก แบ่งปันความสุข กิจกรรม ตะลุยดินแดนวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส โดยมีนางสาวยีสมาณีย์  มุซิ  ครูผู้ช่วย ผู้จัดโครงการ และนางสาวลักขณา  เส้นสีแดง นักประชาสัมพันธ์ ผู้จัดโครงการร่วม และบุคลากร ศว.นราธิวาส ร่วมจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ กิจกรรมการรักษาสมดุล การทดลองวิทยาศาสตร์ ตอบคำถามวิทยาศาสตร์ กิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย และมอบของรางวัล เพื่อเป็นการแบ่งปันความสุขให้เด็กๆ และเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ วิทยาลัยชุมชน นราธิวาส 

ใส่ความเห็น