เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง

0

วันอังคารที่ 31 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้นางสาวยีสมาณีย์ มุซิ ตำแหน่งครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือนมกราคม 2566 ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: