โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและกรรมการสถานศึกษา

0

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

         ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้จัดการประชุมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย โดยมี ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส และ นายสไว ชินพงษ์ ประธานคณะกรรมการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ชั้น3 อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

รูปภาพภายในกิจกรรม หลังการประชุมโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้น ก็ได้มีพิธีละหมาด และร่วมรับประทานอาหารเที่ยง ด้วยกัน ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: