เข้าร่วมประชุม คณะกรมการจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

ดร.สุชาติ  ถาวระ ผู้อำนวยการศนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวยีสมาณีย์  มุซิ  ครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566  โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนพฤษภาคม 2566  นายไพโรจน์ จริตงาม , นายทศพล สวัสดิสุข และนายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
ในการนี้ ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต ประจำปี 2566 มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (o-net) มอบรางวัลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติระจำปี 2566 และรางวัลเกษตรกรสถาบันเกษตรกรระดับเขต ปี 2566 มอบเกียรติบัตรดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในพื้นที่ จ.นราธิวาส รวมไปถึงการมอบโล่ผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี 2565  ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 
 

ใส่ความเห็น