เข้าร่วมกิจกรรม “เสวนายามเช้า” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2566

ดร.สุชาติ  ถาวระ ผู้อำนวยการศนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส มอบหมายให้ นายยุสรี  ดอเล๊าะเซ็ง  ครูผู้ช่วย เป็นตัวแทนผอ.และบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรม “เสวนายามเช้า” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ณ อาคารลานพิกุล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียง อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ใส่ความเห็น