ประสานงานร่วมโรงเรียนนราสิกขาลัย

วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น.

       ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมด้วย ว่าที่ร.ต.วรธัช มณี นักจัดการงานทั่วไป ได้เข้าประสานงานกับ นายสัญญา สุขเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนนราสิกขาลัย ในเรื่องการสอนดนตรีไทย ในช่วงวันสุดสัปดาห์ ที่ศุนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส โดย ดร.สุชาติ มีความคิดเห็นว่าควรมีการจัดการเรียนดนตรีไทยให้กับเด็กนักเรียนที่มีความสนใจในเครื่องดนตรีไทย เพื่อเพิ่มพูนความรู้และรักษาขนมธรรมเนียมวัฒนธรรมทางดนตรีไทย ทางศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสได้จัดหาอาสาสมัครครูผู้สอนดนตรีไทย ให้น้องๆนักเรียนที่มีความสนใจในด้านนี้ 

 *นักเรียนคนใดสนใจ สามารถมาติดต่อได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส (อาคารใหม่) ได้โดยตรง

ใส่ความเห็น