เสวนายามเช้าประจำเดือนกรกฎาคม

  • วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.00 น.

        ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมด้วยคณะบุคลากรศูนย์วิทฯ ได้แก่ได้ร่วมงานเสวนายามเช้า ณ สโมสรศาลาเกยหาด ค่ายจุฬาภรณ์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี(กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดนราธิวาส) ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลจังหวัดนราธิวาส สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส เป็ฯเจ้าภาพจัดกิจกรรม

ใส่ความเห็น