เข้าร่วมงานสวดอภิธรรมและฌาปนกิจ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น.

         ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมด้วย นายแววาลิฟ แวดอเลาะ วิศวกรสารสนเทศ ได้เข้าร่วมงานสวดอภิธรรมและฌาปนกิจ นางสุเพียรจิตร์ เรืองกาญ (ย่าเขียว) ณ วัดชลธาราวาส(วัดร่อน) ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ใส่ความเห็น