วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2566

         ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมด้วยคณะบุคลากรศูนย์วิทฯ ได้มีโอกาสจัดฐานการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่น้องๆนักเรียนโรงเรียนนราธิวาส กิจกรรมดังกล่าวเพิ่มพูนความรู้และความสนุก ทำให้วิทยาศาสตร์ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป โครงการนี้จัดขึ้นโดยโรงเรียนนราธิวาส และทางศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสได้รับเชิญไปให้มอบความรู้ ณ สำนักสงฆ์ร่มเย็น ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ประมวลภาพกิจกรรม พี่ๆและน้องๆ ร่วมกันทำกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์

ใส่ความเห็น