ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดอุไรรัตนาราม

0

วันอาทิตย์ ที่ 6 กรกฏาคม 2566

      ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส และนางภาวนาภร ถาวระ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี ณวัดอุไรรัตนาราม ตำบลบาเจาะ อำเภอ บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โดยทางคณะกรรมการวัดได้จัดสร้างวิหารสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปและปูชนียวัตถุสำคัญประจำวัดรัตนาราม

 พิธีแห่พุ่มผ้าป่า วนรอบโบสถ์ 3 รอบ

พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ (สมโภชน์องค์ผ้าป่า) และถวายผ้าป่า

โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศอ.บ.ต. เป็นประธานอุปถัมภ์องค์ผ้าป่า

ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ พรสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: