ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนยืวิทยาศาสตร์นราธิวาส และคณะบุคคลากรศูนย์วิทย์   ได้ร่วมกันจัดตั้งการเรียนดนตรีไทยให้แก่น้องๆที่มีความสนใจในดนตรีไทย ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ น้องๆให้ความสนใจเป็นอย่างมา ต่อการลงทะเบียนการเรียน และมีความสนใจในเครื่องดนตรีไทยชนิดใด เรามีผู้ฝึกสอนดนตรีไทยพร้อมให้คำแนะนำ ย้ำว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น พร้อมมอบความรู้และอนุรักษณ์ดนตรีไทยสืบไป

ภาพบรรยากาศการลงทะเบียนเรียน

ใส่ความเห็น