วันที่ 16 กรกฎาคม 2566

      ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมด้วย นายพลชนก นวลมาก ผู้จัดอบรมโครงการดังกล่าว ได้ประสานงานร่วมกับคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าแนะนำการใช้อุปกรณ์และวิธีการ SET UP ROBOT  เพื่อการแข่งขันภายในเดือนหน้า รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ 

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: