พิธีมอบเกียรติบัตร

0
LINE_ALBUM_ประชุมประจำเดือน ก.ค.66_๒๓๐๗๑๗_16

วันที่   22 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น

              ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ ที่มีผลงานดีเด่น รวมทั้งความตั้งใจและความสามารถ 

รางวัลแรกคุณครูดีเด่นระดับภาค อันดับ2 : นางสาวอาอีซะฮ์ ดือราแม ครู

LINE_ALBUM_มอบเกียรติบัตร_๒๓๐๗๒๔_2

รางวัลที่2: การนำเสนอนวัตรกรรมทางวิชาการ นายยุูสรี ดอเล๊าะเซ็ง ครู และนางสาวมีนา การี นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

LINE_ALBUM_มอบเกียรติบัตร_๒๓๐๗๒๔_11

รางวัลพนักงานราชการระดับดีเด่น : 1.นางสาวปิยนุช อินนุรักษ์ นักจัดการงานทั่วไป

                                                         2.นางสาวฟาตีหม๊ะ เล็งฮะ นักวิชาการศึกษา

                                                         3.นายพลชนก นวลมาก นักวิชาการศึกษา

LINE_ALBUM_มอบเกียรติบัตร_๒๓๐๗๒๔_4
LINE_ALBUM_มอบเกียรติบัตร_๒๓๐๗๒๔_10

รางวัลพนักงานราชการระดับดี : 1.นางสาวปฐมาวดี เรวัฒน์ทูตานนท์ นักวิชาการพัสดุ

                                                   2.นางสาวรัชดาภรณ์ มะสิกะ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

                                                   3.ว่าที่ร.ต.วรธัช มณี นักจัดการงานทั่วไป

LINE_ALBUM_มอบเกียรติบัตร_๒๓๐๗๒๔_8
LINE_ALBUM_มอบเกียรติบัตร_๒๓๐๗๒๔_7

รางวัลห้องละหมาดยอดเยี่ยม : นายฮากีมัน ดอแม จ้างเหมาบริการ

LINE_ALBUM_มอบเกียรติบัตร_๒๓๐๗๒๔_0

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: