กิจกรรมเสวนา น้ำชา ยามเช้า จังหวัดนราธิวาส

        ศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดนราธิวาส กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “เสวนายามเช้า” เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.30 น. – 08.00 น. ณ อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทย์ฯนราธิวาส เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกัน ระหว่างผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด กับส่วนราชการทุกภาคส่วน  ในจังหวัดจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ..

รวมภาพกิจกรรม

ใส่ความเห็น