พิธีเปิดกิจกรรมอาหารปลอดภัย

วันที่ 29 สิงหาคม 2566.

         ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายให้ น.ส.ยีสมาณีย์ มุซิ ครู้ผู้ช่วย เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม เชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจกรรมอาหารปลอดภัยในการจัดตลาดนัดอาหารปลอดภัย และอาหารคนไทยยิ้มได้ระดับจังหวัด

ใส่ความเห็น