วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ ปี2566

วันที่ 8 กันยายน 2566 

   ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส นางภวนาภรณ์ ถาวระ นักวิเคาะห์นโยบายและแผน น.ส.อาอีซะห์ ดือราแม ครู และน.ส.มีนา การี นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา ได้เข้าร่วมงานมอบรางวัล วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ ประจำปี 2566 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนทบุรี รางวัลที่ได้รับ ได้แก่

     ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

        1.รางวัลที่ 2 ระดับประเทศ สาขา หน่วยงาน/สถานศึกษา ประเภทสถานศึกษาขึ้นตรงดีเด่น

        2.รางวัลที่ 3 ระดับประเทศ สาขาบุคลากรสังกัดสถานศึกษาขึ้นตรง ประเภท ผู้อำนวยการสถานศึกษา ขึ้นตรงดีเด่น

   นางสาวอาอีซะห์ ดือราแม ครู

   3.รางวัลดีเด่น ประเภทข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

     นางสาวมีนา การี นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

    4. รางวัลดีเด่น ประเภทพนักงานราชการและลูกจ้าง

ภาพบรรยากาศในงาน 

ใส่ความเห็น