จิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

24 พฤศจิกายน 2566

          ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกันทำกิจกรรมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๖ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) เพื่อให้บุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสได้มีโอกาสร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ใส่ความเห็น