โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา

9 ธันวาคม 2566

     ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้ร่วมต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา จากจังหวัดปัตตานี เข้ามาศึกษาเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ภายในศูนย์ประกอบด้วย 3 ฐาน หลักๆ สำคัญ ดังนี้

1.กิจกรรมเข้าชมท้องฟ้าจำลอง

2.บอร์ดการเรียนรู้ทางด้านอวกาศ

3.เครื่องเล่นวิทยาศาสตร์

ใส่ความเห็น