โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก

18 ธันวาคม 2566

     ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ น้องๆจากโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ที่ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้วิทยาศาสตร์พร้อมร่วมกิจกรรม 3 ฐาน

1.เข้าชมท้องฟ้าจำลอง

2.สันทนาการ

3.Pluzzling Things

ใส่ความเห็น