27 ธันวาคม 2566

       ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย(น้ำท่วม)ในจังหวัดนราธิวาส ที่ผ่านมา โดยบริจาคสิ่งของสาธารณูปโภคพื้นฐาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และต่างพื้นที่ภายในจังหวัดนราธิวาส 

ใส่ความเห็น