16 มกราคม 2567

         สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสได้จัดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติคุณครูและพัฒนาวิชาชีพครู โดย ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ณ หอประชุมกระจูดนรา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ใส่ความเห็น