ค่ายดาราศาสตร์ โครงการ Science Math Olympic

20 มกราคม 2567

         ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายให้ น.ส.ซูรีนา สาแม นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา และน.ส.นุชฮายาตี สาแม นักวิชาการโสตศึกษา ให้จัดโครงการ Science Math ณ โรงเรียนดารุลศาสตร์วิทยา อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 

รูปภาพกิจกรรม

ใส่ความเห็น