27 มกราคม 2567

   ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายได้ นายพลชนก นวลมาก นักวิชาการศึกษา จัดอบรมเรื่อง น่ารู้เกี่ยวกับนักสตรีมเมอร์ โดยมี กาย Zylaster นักสตรีมเมอร์ชื่อดัง เป็นวิทยากร แนะแนวความรู้ให้กับน้องนักเรียนที่มีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ใส่ความเห็น