1 กุมภาพันธ์ 2567

          ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายให้ น.ส.ยีสมาณีย์ มุซิ ครูผู้ช่วย และน.ส.รัชดาภรณ์ มะสิกะ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เข้าร่วมอบรมโครงการจัดทำระบบสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดย อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิมเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันท์เกษม ผ่านระบบ ZOOM

ใส่ความเห็น