6 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 09.00 น.

             ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส และน.ส.ยีสมาณีย์ มุซิ ครูผู้ช่วย  ได้เข้าร่วมการประชุมพิจารณาการคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่นระดับกลุ่มสำนักงานส่งเสริมการเรียนจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2566  โดยมี นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดยะลา ปฏิบัติหน้าที่ประธานกลุ่มสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชายแดนใต้ เป็นประธานการพิจารณา พร้อมด้วย นางวาสนา อนุสรณ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล นางสุทิศา ซุ่นคง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยผู้แทนผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู อีกทั้งร่วมหารือการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ และการประกวดคลิปวีดิทัศน์ ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ “Lifelong Learning เพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต” ระดับกลุ่มสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชายแดนใต้ ณ ห้องประชุมรูสะมิแล สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปัตตานี

 

ใส่ความเห็น