24 กุมภาพันธ์ 2567

           ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมคณะบุคลากรศูนย์ ร่วมกันจัดโครงการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ เบื้องต้น อย่างง่าย โดยมีนายซูไฮมี สาแม ครูธรรมวิทยามูลนิธิ เป็นวิทยากร และภายนอกสถานที่ศูนย์วิทย์จัดให้มีการส่องกล้องดูดาว ในคืนวันมาฆบูชา มีดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปี (Micro Full Moon) ระยะห่างประมาณ 405,909 กิโลเมตร 

ใส่ความเห็น