ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการบริหารจัดการด้านการเงินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการบริหารจัดการด้านการเงินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สามารถดาว์โหลดได้ที่ : https://url.in.th/eAoJD

ใส่ความเห็น