ร่วมต้อนรับ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

13 มิถุนายน 2567

               ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส รักษาการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี ได้ร่วมตอนรับ นายเอกราช ชวีวัฒน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และคณะ  มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะบุคลากร ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี

ใส่ความเห็น