การประชุมสรุปผลการดำเนินการไตรมาส1-2

12-13 มิถุนายน 2567

               ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายให้ น.ส.ฟาตีม๊ะห์ เล็งฮะ นักวิชาการศึกษา และน.ส.รอยฮัน มามะ เจ้าหน้าที่แผนงานและโครงการ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1-2 และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ใส่ความเห็น