25-26 มิถุนายน 2567

    ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์ ได้จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเยาวชนชายแดนใต้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส และได้ร่วมต้อนรับคณะเดินทางจากประเทศมาเลเซีย นำโดย YB Kamaruzaman Bin Mohamad ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

1.การใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า

2.ด้านสิ่งแวดล้อมนวัตกรรมขยะ

3.ด้านการจัดการขยะ

4.สิ่งประดิษฐ์

5.การแสดงวิทย์ (Scince Show)

มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล โดย ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

ใส่ความเห็น