26  มิถุนายน 2567

           ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติร่วมเปิดงาน แหล่งเรียนรู้ คู่ธรรมชาติ ภายในงานจะมีกิจกรรมเข้าชม ศูนย์การเรียนรู้ Walkway ในแต่ละห้องเกี่ยวกับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์  โดยมีนายพลชนก นวลมาก นักวิชาการศึกษา ผู้ดูแลโครงการดังกล่าว ภายในห้องการเรียนรู้ walkway มีดังนี้

1.ห้องการเรียนรู้ ENVIRONMENT

2.ห้องการเรียนรู้ NING9

3.ห้องการเรียนรู้ GREENENERGY

4.ห้องการเรียนรู้ INNOVATION

5.ห้องการเรียนรู้ VARIETY

ใส่ความเห็น