3 กรกฎาคม 2567

             ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายให้ น.ส.ซูไอนี ตันหยงวารี นักวิชาการพัสดุ และน.ส.รอยฮัน มามะ เจ้าหน้าที่แผนงานและโครงการ เข้าร่วมประชุมเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของส่วนราชการในจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2567 ต่อเนื่องจากครั้งก่อน โดยมี ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน 

ใส่ความเห็น