27 – 28 มิถุนายน 2567

             ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีวรธัช มณี นักจัดการงานทั่วไป และนายอรรณพ บุญวาสนารัก นายช่างไฟฟ้า เข้าร่วมอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรในสังกัดรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำภาคใต้ ภายใต้โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน  โดยมีนายเอกราช ชวีวัฒน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธาน ณ แก้วสมุยรีสอร์ท อำเภอเมืองสุราษฎ์ธานี จังหวัดสุราษฎ์ธานี ภายในมีกิจกรรมดังนี้

1.ตระหนักรู้ภัยไซเบอร์

-การรู้เท่ากลโกงมิจฉาชีพ ลักษณะการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้เสียหายโดยการดาวน์โหลด Application ผ่านทางออนไลน์ หรือผ่าน Add LINE เริ่มต้น จะมีการแจ้งเตือนจากคนร้าย ด้วยการหลอกให้กรอกข้อมูลเท็จลงไปในฟอร์มของหน่วยงานราชการ หลังจากนั้น รหัส PIN จะเข้าไปที่คนร้าย แล้วทำการควบคุมจากระยะไกล คล้ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งและ ข้อมูลดังกล่าวจะโดนนำไปขายใน Darkweb 

2.การป้องกันการ Hack Password 

-ในขั้นตอนการกรอก Password ควรใช้ตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษ ปะปนกันไปเพื่อป้องกันการถูกHack จากคนร้ายได้มากยิ่งขึ้น ไม่ควรใช้ Password เดิมๆ ซ้ำๆ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ง่ายต่อการคาดเดา

3.Workshop

-ผู้เข้าร่วมอบรมได้แบ่งกลุ่ม และจำลองสถานการณ์กลโกง ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งมีหลายรูปแบบ โดยการระดมความคิดและนำเสนอผ่านการ รวมถึงวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการรู้เท่าทันมิจฉาชีพ

ใส่ความเห็น