4 กรกฎาคม 2567

   ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายให้คณะบุคลากรศูนย์วิทย์เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายคุณธรรม-จริยธรรม ศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาส (ที่พักสงฆ์ร่มเย็น) โดยมีน้องนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลศรสมบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม ภายในกิจกรรมมีดังนี้

Stem สะพานหลอด

1.จับกลุ่มละ 8-10 คน 13กลุ่ม

2.ร่วมกันประกอบหลอดให้เป็นสะพาน โดยใช้หลอด เข็มหมุด และลูกปิงปอง (จับเวลา)

3.การทดลองสะพาน ผู้ชนะจะต้องใช้เวลานานที่สุดในการเคลื่อนที่ของลูกปิงปอง

4.มอบรางวัลแก่ผู้ชนะ

ใส่ความเห็น