การจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนงาน

8-9 กรกฎาคม 2567

                      ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมายให้นางสาวยีสมาณีย์ มุซิ ครูผู้ช่วย เข้ารว่มประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยมี นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานการจัดประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมปรินซ์บอลรูม 1 (ชั้น 11 อาคาร 1) โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมภายใน 

1.การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นละตอบคำถาม

2ชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้

-ด้านนโยบายและจุดเน้นของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ปีงบประมาณ67

-นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ67-68

-ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ 2567 ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และกระทรวงศึกษาธิการ

3.ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนของกรมส่งเสริมการเรียนรู้

4.การรับฟังเสวนา “มิติใหม่ขององค์กรกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

ใส่ความเห็น