นายจรัส หนุนอนันต์ พร้อมคณะ เข้าพบปะเยี่ยมเยียน

นายจรัส หนุนอนันต์ พร้อมคณะ เข้าพบปะเยี่ยมเยียน พร้อมทั้งเยี่ยมชมอาคารดาราศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

ใส่ความเห็น