ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564

    สำหรับท่านที่ได้รับหนังสือเชิญจาก ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เท่านั้น น่ะครับ  ท่านสามารถพิมพ์แบบตอบรับจากเอกสารด้านล่าง แล้วส่งมาที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส หรือ บันทึกข้อมูลตอบรับ ผ่านระบบ Online ได้ที่เมนูด้านล่างครับ

ใส่ความเห็น