พบปะนักศึกษา กศน.อำเภอในจังหวัดนราธิวาส เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์

9 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส พร้อมด้วย นายยุสรี ดอเล๊าะเซ็ง ครูผู้ช่วยพบปะนักศึกษา กศน.อำเภอในจังหวัดนราธิวาส เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมหาแนวทางร่วมการเรียนรู้การสอนในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ภายใต้ วิกฤตการณ์โควิด -19

ใส่ความเห็น