ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ไวรัสโคโรน่า ( Covid – 19)

0

18 พฤษภาคม 2564 ศุนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ไวรัสโคโรน่า ( Covid – 19) ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน เพื่อให้การควบคุม ป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ( Covid – 19) อย่างเป็นประสิทธิภาพ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูที่ได้มาฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อในครั้งนี้ ณ อาคารดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ใส่ความเห็น

%d bloggers like this: