การประชุมบุคลากร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

17 สิงหาคม 2564ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส นำโดยนายสุชาติ ถาวระผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้จัดการประชุมบุคลากร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom

ใส่ความเห็น