ต้อนรับคณะจากรายการมองมุมบวก Look on the bright side สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ. 5)

31 สิงหาคม 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ต้อนรับคณะจากรายการมองมุมบวก Look on the bright side สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ. 5) ที่ได้มาถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ในรูปแบบ new normal อีกทั้งถ่ายทำภายในอาคารดาราศาสตร์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ไม่ว่าจะเป็น นิทรรศการรายอกีตอ ภายในโดมท้องฟ้าจำลอง นิทรรศการอวกาศ โดยมี ดร.ชาร์รีฟท์ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ให้เกียรติร่วมสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ณ อาคารดาราศาสตร์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

ใส่ความเห็น