ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส

10 กันยายน 2564 นายสุชาติ ถาวระผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มอบหมาย นางสาวฟาตีหม๊ะ เล็งฮะ นักวิชาการศึกษา และนางสาวชฎาภรณ์ ถาวระ นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส (พ.ศ. 2566 – 2570)และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายชินวุฒิ ขาวสำลี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาสลากลางจังหวัดนราธิวาส

ใส่ความเห็น